Main menu

De Huiskamer

....een fijne plek om te zijn!

De Huiskamer is een gezellige plek waar ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte ondersteuningsbehoefte, elkaar kunnen ontmoeten, meedoen aan allerlei activiteiten en waar nodig ondersteuning op maat krijgen.
Er zijn mensen die net even wat meer structuur nodig hebben in het dagelijkse leven. Bv mensen met (beginnende) geheugenproblemen of andere problemen door het ouder worden. Voor hen is de huiskamer bedoeld.
De toegang is laagdrempelig en zonder indicatiestelling vanuit de WMO.
Ook als u nog gewoon gezond bent en het gezellig vindt om met elkaar leuke dingen te doen, bent u van harte welkom. Het beoogde doel is dat u zolang mogelijk kunt blijven wonen in uw eigen huis. Sociale ontmoeting is een belangrijk doel.
Naasten / mantelzorgers worden ontlast. De begeleiding gebeurt door een deskundig ervaren medewerker, bijgestaan door wijkverpleegkundigen van Buurtzorg en vrijwilligers.

De Huiskamer is 3 dagdelen per week geopend, op dinsdag, woensdag en donderdag. De inloop is vanaf 09.30 uur en er wordt begonnen met koffiedrinken. Dan volgen er activiteiten. Tussen de middag wordt samen warm gegeten. Na de middag is er tot 15.00 uur weer een ander programma.
Vindt u het leuk om ook eens langs te komen? U bent van harte welkom en kunt zo binnenlopen. Ook partners kunnen meekomen. Als u door onze vrijwilligers van huis gehaald wilt worden is dit mogelijk, hiervoor kunt u bellen.
De Huiskamer is gratis te bezoeken. Voor de warme maaltijd wordt wel een eigen bijdrage gevraagd.
U kunt kiezen op welke dagdelen u wilt komen. Meerdere dagdelen zijn mogelijk

Wilt u meer weten?

Neem rechtstreeks contact op met:

De Huiskamer 0599-512666

of

Buurtzorg Gasselternijveen 06-20583966

Huisartsenpraktijk de Hunze 0599-512982 Impuls-welzijn Gieten 0592-245924

MFC de SPIL 0599-512991

Vergaderhuis

 • Dorpsfeest Gasselternijveen
 • Stichting Oostermoer
 • Stichting Hunzetoernooien
 • Uitvaartvereniging Gasselternijveen
 • IJsvereniging Oostermoer
 • Dorpscoöperatie
 • Stichting Maaltijdvoorziening Gasselte e.o.
 • MBVO
 • Volkstuinvereniging
 • Visvereniging de Rietvoorn
 • WMO-cliëntenraad