Main menu

CDS 't Kompas

Website: www.cdskompas.nl.

CDS ´t Kompas: BEKWAAM-BETROKKEN-BETROUWBAAR

Op ’t Kompas bieden vakbekwame en betrokken leerkrachten jou als leerling een passende richting. Wij zien elke leerling als uniek individu. We leren je jouw kwaliteiten en eigenschappen gebruiken om je eigen veilige en betrouwbare koers te varen.


BEKWAAM

Onze leerlingen leren hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen van onze school zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten. Ze zijn zelfstandig, ondernemend en hebben samenwerking en sociale omgangsvormen hoog in het vaandel.

Dit is zichtbaar in:

- De grondhouding van de leerkrachten. Die is gericht op het begeleiden van leerlingen. Het gaat er in het bijzonder om, leerlingen -in plaats van verantwoordelijkheid uit handen te nemen- juist deze in hun handen te leggen.

- De manier van werken met de dag- en weektaken. Bij het plannen van de weektaak en het afspreken wie wanneer welke instructie volgt, wordt dan ook een accent op eigen verantwoordelijkheid gelegd.

- Het gebruik van coöperatieve werkvormen. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om van elkaar te leren en daagt uit tot actief leren. Het stimuleert interactie tussen leerlingen en zorgt ervoor dat leerlingen leren elkaar te respecteren en te waarderen.

- Het Daltononderwijs biedt ons mogelijkheden om te kiezen voor vormen die optimaal aansluiten bij de eigen omstandigheden en de mogelijkheden en talenten van leerkrachten en leerlingen. Wij zijn daarom gericht op ontwikkeling, we blijven ideeën uitproberen en experimenteren. We blijven ons bekwamen in ons vak.


BETROKKEN

Wij hechten er aan leerlingen in vrijheid te laten werken, nieuwsgierigheid aan te wakkeren, zelfwerkzaamheid te stimuleren en om leerlingen, vanuit een open houding naar ouders en maatschappij, op te voeden tot morele, sociale, verantwoordelijke en democratische burgers die gericht zijn op samenwerking.

De schoolcultuur is gericht op het in hun kracht zetten van ieder mens op school: leerkracht, leerling en ouder. Dit doen we op de volgende manieren:

- Wij bieden naast de basisvakken ook culturele en sociale activiteiten, waaronder het hele jaar muzikale vorming voor de middenbouw door een vakleerkracht muziek, kunstenaars in de klas en bezoeken aan musea en het theater.

- Het werken in ‘daltongroepjes’, waarbij groepsoverstijgend gewerkt wordt.. Belangrijke waarden die we de kinderen hierbij aanleren zijn: betrokkenheid, interesse in elkaar en samenwerking.

- Goed contact met ouders vinden we essentieel. We vinden het belangrijk dat ouders weten waar we voor staan en hier ook achter staan. We vinden open communicatie en persoonlijk contact de basis voor een goede samenwerking.

- Op ’t Kompas is veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Dat uit zich in het geven van complimenten, het uitspreken van waardering voor elkaar. Leerkrachten en leerlingen gaan met plezier naar school en stralen dat ook uit.

- Wij organiseren gedurende het schooljaar verscheidene activiteiten waarbij kinderen, ouders en leerkrachten elkaars talenten kunnen ontdekken op het gebied van zang, dans, creativiteit en acteren. Het plezier hierin werkt door in de lessen en is de basis waarop wij met elkaar werken en samenleven.


BETROUWBAAR

De identiteit van onze school laat zien hoe wij als onderwijzend personeel, kinderen en ouders vorm willen geven aan christelijke waarden: deze worden zichtbaar in de sfeer zowel binnen als buiten de school, in de omgang met elkaar, maar vooral ook hoe we er samen voor elkaar willen zijn!

Dit is als volgt zichtbaar in onze school:

- We vinden het belangrijk dat medewerkers, ouders en leerlingen doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. We houden ons op ’t Kompas aan gemaakte afspraken.

- We hebben vertrouwen in elkaar. De leerlingen krijgen van hun leerkracht het vertrouwen dat ze hun taak zullen uitvoeren en worden daar ook zelf (grotendeels) verantwoordelijk voor.

- Om leerlingen verantwoordelijkheid te geven, is het nodig dat de leerkracht zijn vertrouwen schenkt en ook om vertrouwen vraagt. Deze manier van denken verwachten we van iedereen op school: leerkrachten, leerlingen en ouders.


Dalton is kleurrijk, het geeft een beeld van ruimte, vrijheid en vergezichten. Een ballon krijg je niet in je eentje de lucht in. Je moet samenwerken en als je dat goed doet dan kun je tot grote hoogte stijgen. Als je wat voorzichtiger van aard bent, kun je ook lager bij de grond blijven. Uiteraard heb je een goed kompas nodig om je de juiste richting te wijzen en bekwame mensen om je te begeleiden. Er zijn regels waar je je aan moet houden en dan kun je van je vrijheid genieten.

 

Vergaderhuis

 • Dorpsfeest Gasselternijveen
 • Stichting Oostermoer
 • Stichting Hunzetoernooien
 • Uitvaartvereniging Gasselternijveen
 • IJsvereniging Oostermoer
 • Dorpscoöperatie
 • Stichting Maaltijdvoorziening Gasselte e.o.
 • MBVO
 • Volkstuinvereniging
 • Visvereniging de Rietvoorn
 • WMO-cliëntenraad