Main menu

OBS J. Emmens

 

Website: www.obsjemmens.nl

De o.b.s “J. Emmens” heeft sinds het begin van dit jaar haar intrek genomen in MFC de SPIL. Twee jaar geleden werd duidelijk dat onze school een nieuwe jas zou krijgen. Wat voor ons voorop stond was het motto: De inhoud blijft hetzelfde, maar de buitenkant verandert.

Spelend leer ik, lachend leef ik, al doende weet ik, waarom dingen bestaan... nieuwsgierig, ontdekkend, mijn grenzen verleggend, zo leer ik met anderen zelfstandig te zijn... De toekomst tegemoet!

Een aantal begrippen, die voor onze kijk op onderwijs van groot belang zijn.

Binnen onze school willen we structuur en geborgenheid bieden. Dat zien we als een voorwaarde voor het kunnen leren. Naast het leren van de basisvaardigheden vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die (mede) verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk en gedrag. Wij helpen de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Dit doen wij door de leerlingen in groepjes te laten (ver)werken, door (kring) gesprekken te voeren en door het geven van feedback.

Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen ook weten dat er veel meer te zien en te beleven is in de wereld om hen heen. We organiseren daarom op school en in de naaste omgeving i.s.m. de ouders veel nevenactiviteiten. Deze vinden zowel onder als na schooltijd plaats en worden door ons ook als leeractiviteiten gezien.

Wij merken dat de kinderen met veel plezier naar de “nieuwe” school gaan, dat de nieuwe jas goed voelt. Wij zijn er trots op één van de gebruikers van de SPIL te zijn. Een plek waar de komende decennia weer veel kinderen mogen opgroeien! Wij zien kansen in de samenwerking met de andere partners. Oud en jong, samen in één gebouw (zo leer ik met anderen zelfstandig te zijn......).

We zijn blij te kunnen zeggen: de buitenkant is veranderd, maar de inhoud bleef hetzelfde!

Team o.b.s. “J. Emmens”

Vergaderhuis

 • Dorpsfeest Gasselternijveen
 • Stichting Oostermoer
 • Stichting Hunzetoernooien
 • Uitvaartvereniging Gasselternijveen
 • IJsvereniging Oostermoer
 • Dorpscoöperatie
 • Stichting Maaltijdvoorziening Gasselte e.o.
 • MBVO
 • Volkstuinvereniging
 • Visvereniging de Rietvoorn
 • WMO-cliëntenraad